Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Psychogra.pl

I) Wstęp

Przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem) prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi poniżej informacjami. Osoby uzyskujące dostęp do Serwisu zgadzają się, aby obowiązywały je następujące zasady, warunki oraz zastrzeżenia (zwane dalej Warunkami). Na stronie Serwisu ma zastosowanie Polityka prywatności dostępna pod adresem: http://psychogra.pl/polityka-prywatnosci/

II) Autorstwo i własność

 1. Serwis znajdujący się pod adresem psychogra.pl należy do zespołu Psychogra reprezentowanego przez Konrada Korzec oraz Martę Głowacką.
 2. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to: info@psychogra.pl.

III) Ogólne warunki

 1. Wszystkie usługi oraz produkty oferowane przez zespół Psychogra podlegają zasadom, warunkom oraz zastrzeżeniom wynikającym z poszczególnych umów dotyczących ich stosowania oraz odnośnych przepisów prawa.
 2. Warunki te należy interpretować łącznie z wszelkimi zasadami, warunkami i zastrzeżeniami, zawartymi na poszczególnych stronach Serwisu.
 3. W przypadku ewentualnych rozbieżności, zasady, warunki i zastrzeżenia dotyczące poszczególnych usług oraz produktów będą miały charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków.

IV) Odpowiedzialność właściciela Serwisu

 1. Pomimo podejmowania przez zespół Psychogra wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej treści Serwisu, firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz nie gwarantuje dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych w Serwisie.
 2. Informacje umieszczone w Serwisie mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych danych.
 3. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własne ryzyko. Psychogra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, niezależnie od sposobu ich powstania, wynikające z użytkowania Serwisu, ani za działania podejmowane w oparciu o zawarte w nim informacje, w pełnym zakresie ustalonym przez prawo.
 4. Wszelkie treści prezentowane w Serwisie mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie mogą też stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec zespołu Psychogra.
 5. Psychogra zamieszcza linki do innych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek innych stron lub serwisów połączonych z Serwisem lub do których odnośniki znajdują się w Serwisie. Zespół Psychogra nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodów związanych z powyższymi linkami.
 6. Serwis występuje w kilku wersjach językowych. Informujemy, że w związku z tłumaczeniem mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy tymi wersjami. W razie wystąpienia rozbieżności pierwszeństwo ma wersja polska.

V) Zobowiązania użytkownika

 1. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do korzystania z niego w taki sposób, aby nie utrudniać tego innym użytkownikom lub członkom zespołu Psychogra.
 3. Zespół Psychogra zastrzega sobie prawo blokowania użytkownikom dostępu do Serwisu bez podawania przyczyn.

VI) Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie warunki i postanowienia niniejszego regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez zespół Psychogra, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu.
 2. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem: http://psychogra.pl/regulamin-serwisu/