Regulamin

§ 1

Game Jam Gra o Słoń to wydarzenie dla osób chcących wziąć udział w zespołowym tworzeniu gry dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Organizatorami są członkowie społeczności Psychogra.

§ 2

Niniejszy regulamin jest usystematyzowaniem zasad, na jakich odbywa się wydarzenie. Udział w Grze o Słoń jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania spotkania oraz zmiany niniejszego regulaminu. Dodatkowe informacje umieszczane będą na stronie internetowej oraz profilu wydarzenia na Facebook’u lub przesyłane bezpośrednio na email podany podczas rejestracji.

§ 3

Czas trwania wydarzenia: od 22.09.2017r. do 24.09.2017r. w godzinach zgodnych z harmonogramem zamieszczonych na stronie www. Miejsce: Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mokronosek 2, Wrocław.

§ 4

Game Jam Gra o Słoń jest wydarzeniem niekomercyjnym. Liczy się głównie udział i dobra zabawa, nowe doświadczenia i poznanie innych osób z podobnymi zainteresowaniami.

§ 5

Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby, które zarejestrują się przed rozpoczęciem wydarzenia, w formularzu dostępnym na stronie internetowej. Uczestnik musi być pełnoletni (co najmniej 18 lat) albo posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 6

Każdy Uczestnik samodzielnie organizuje własny sprzęt i oprogramowanie potrzebne do udziału w wydarzeniu. Organizatorzy zapewniają dostęp do Internetu i prądu w lokalu. Przepustowość łącza internetowego będzie ograniczona, dlatego Uczestniczy powinni ściągnąć potrzebne im oprogramowanie przed przyjściem na spotkanie. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

§ 7

W Game Jam’ie udział brać może do 50 Uczestników. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

§ 8

Uczestnicy dzielą się na miejscu na zespoły co najwyżej 5 osobowe. Nie trzeba przychodzić z dobraną drużyną, choć nie ma ku temu przeciwskazań. Podczas spotkania obecni będą specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, którzy będą służyć radą przy weryfikowaniu pomysłów Uczestników.

§ 9

Uczestnicy zgadzają się na udostępnienie prac na licencji Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.pl. Jednocześnie Uczestnicy zatrzymują prawa autorskie do stworzonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach marketingowych oraz publikowania zdjęć i materiałów multimedialnych z uczestnikami z czasu trwania wydarzenia.

§ 10

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo rzeczy należących do Uczestników. Wszelkie szkody materialne powstałe z winy Uczestników muszą zostać przez nich naprawione lub zrekompensowane finansowo.

§ 11

Organizator nie sprawdza ani nie ponosi odpowiedzialności za legalność materiałów użytych w projektach gier ani oprogramowania użytego do ich tworzenia.

§ 12

Organizator posiada ostateczny głos w sprawach niezdefiniowanych w regulaminie.

§ 13

Celem wydarzenia jest stworzenie działającej gry komputerowej lub planszowej. Praca musi być interaktywna (tzn. posiadać sterowanie umożliwiające wpływ na przebieg gry) i powinna zawierać elementy sprzyjające rozwojowi funkcji deficytowych u dzieci z problemami rozwojowymi. W spotkaniu uczestniczyć będą specjaliści pracujący z dziećmi z problemami rozwojowymi, którzy dołączą do drużyn lub będą obecni jako pomoc merytoryczna aby weryfikować czy projekty będą miały walor edukacyjny i rozwojowy dla dzieci.

§ 14

Projekt gry powinien być pracą własną. Pracę nad grą rozpoczyna się wraz ze startem wydarzenia. W grze nie wolno umieszczać kodu dokonującego szkód w systemie użytkownika. Praca nie może dokonywać w systemie użytkownika instalacji i pozostawiać w nim jakichkolwiek komponentów po jej usunięciu – skorzystanie z gry powinno być bezpośrednio możliwe po wypakowaniu jej ze spakowanego archiwum lub bezpośrednio z katalogu.

§ 15

Można pisać w dowolnym języku programowania. Można używać dowolnych darmowych bibliotek, o kodzie otwartym lub na wolnej licencji. Można używać dowolnych silników i platform o licencji niekomercyjnej. Można tworzyć gry uruchamiane na stronie www. Można pisać dla dowolnego systemu operacyjnego. Można używać kodu własnego autorstwa lub pochodzącego z gotowych bibliotek udostępnianych na otwartej licencji. Do gotowej pracy, udostępnionej na licencji Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/deed.pl) należy dołączyć jej pełny kod źródłowy.

§ 16

Głosowanie na najlepszy projekt odbędzie się na zakończenie wydarzenia po prezentacji gier innym drużynom oraz obradach komisji.